ملک برای خانه ویلایی

فیلتر
مرتب سازی بر اساس

خرید آپارتمان فاز 5 اندیشه

اندیشه فاز پنج

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
5 تخت 4 حمام 360 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
5 تخت 4 حمام 360 متر مربع

ویلا استخردار در فاز سه شهرک اندیشه

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
6 تخت 4 حمام 570 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
6 تخت 4 حمام 570 متر مربع

ویلایی 330متر 170متر زمین فاز سه

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
4 تخت 4 حمام 330 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
4 تخت 4 حمام 330 متر مربع

خرید آپارتمان در فاز ۳ اندیشه

فاز سه اندیشه

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام 118 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام 118 متر مربع

املاک اندیشه فاز 3

فاز سه اندیشه

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
5 تخت 4 حمام 420 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
5 تخت 4 حمام 420 متر مربع

خرید ویلایی در اندیشه فاز سه

اندیشه فاز ۳

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
5 تخت 4 حمام 460 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
5 تخت 4 حمام 460 متر مربع

قیمت خانه ویلایی در فاز پنج اندیشه

اندیشه فاز ۵

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 140 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 140 متر مربع

خرید ویلایی فاز پنج اندیشه

اندیشه فاز 5

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام 140 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام 140 متر مربع

ویلایی نوساز فاز ۵ اندیشه

فاز 5 اندیشه

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام 135 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام 135 متر مربع

ویلایی فاز چهار اندیشه

اندیشه فاز چهار

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
4 تخت 3 حمام 270 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
4 تخت 3 حمام 270 متر مربع

خرید ویلایی در فاز ۴ اندیشه

فاز ۴ شهر اندیشه

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
4 تخت 3 حمام 430 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
4 تخت 3 حمام 430 متر مربع

ویلایی فاز ۳ اندیشه

اندیشه فاز ۳

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
6 تخت 4 حمام 400 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
6 تخت 4 حمام 400 متر مربع
۱ ۲ ۳